Betalen en tarieven

Tarieven

De tandarts vermeldt op de rekening alle verrichtingen die zijn uitgevoerd met een code. Die code bestaat uit een letter en twee cijfers (bijvoorbeeld C11, periodieke controle). Met behulp van de codes op de rekening kunt u in de Tariefbeschikking tandheelkundige zorg controleren of de bedragen op uw nota juist zijn. Het NZA bepaalt elk jaar de landelijke tarieven die gelden.

Hieronder vindt u de actuele lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Het betalen van de nota via Anders medical factoring kunt u onderaan de pagina terugvinden.

Uw mondzorgrekening

In onze praktijk geven wij u graag alle aandacht en goede zorg. Daarom besteden wij het versturen en innen van onze rekeningen per 1 januari 2018 uit aan Anders Medical Factoring. Anders Medical Factoring is een professioneel en betrouwbaar bedrijf dat hierin is gespecialiseerd. Anders Medical Factoring is een dochtermaatschappij van de Credit Exchange Groep uit Barendrecht.

De gehele organisatie dient bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan alle door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en aanverwante wet- en regelgeving gestelde vereisten. Alleen de noodzakelijk en toegestane gegevens worden gebruikt ten behoeve van de dienstverlening voor de klanten van de Credit Exchange Groep. De gegevensverwerkingen door de ondernemingen die deel uitmaken van de Credit Exchange Groep, waaronder Anders Medical Factoring, zijn gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt als patiënt online via www.mijnandersnota.nl inzicht in de nota’s houden. Als u toch telefonisch contact wilt zit er een goed getraind en vriendelijk telefoonteam voor u klaar bij ons op het hoofdkantoor.  Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandeling hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld. Wilt u weten welke tarieven voor tandheelkunde er zijn? Kijk dan maar eens op www.allesoverhetgebit.nl.

Als u uw rekening online wilt afhandelen heeft onze praktijk uw e-mailadres en uw mobiele telefoonnummer nodig. Wilt u uw rekening liever op papier ontvangen, dan kunt u dat aan de balie doorgeven. Wij passen dat dan voor u aan zodat u in de toekomst de nota’s op papier ontvangt.

Uw kan gratis betalen via iDEAL. Anders Medical Factoring hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de Servicedesk van Anders Medical Factoring op 085-7606262 (lokaal tarief). Zij kunnen u helpen met een betalingsregeling.

 
Extra informatie omtrent het betalen van de nota’s via mijnAndersnota.nl:
Wij hebben onze debiteurenadministratie uitbesteed aan mijnAndersnota.nl. Dat betekent dat zij namens ons facturen innen en versturen. De declaratie die ze via ons ontvangen, wordt indien gewenst direct ingediend bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dus alleen een factuur van hen als uw zorgverzekeraar de kosten voor uw behandeling niet (volledig) vergoedt. MijnAndersnota.nl verstuurt de facturen het liefst per e-mail. Dat is beter voor het milieu en brengt minder kosten met zich mee. Om de facturatie vlekkeloos te laten verlopen, verzoeken wij u vriendelijk om uw meest recente contactgegevens aan de balie door te geven.
Graag vragen wij namens hen uw aandacht voor het volgende:
 
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van uw juiste (e-mail)adresgegevens. Geef eventuele wijzigingen dan ook z.s.m. aan ons door!;
  • De eerste factuur van mijnAndersnota.nl kan in uw spambox terecht komen. Check daarom de dagen na uw behandeling ook daar of u een factuur van hen heeft ontvangen;
  • We adviseren u het e-mailadres service@mijnandersnota.nl op te slaan in uw adresboek. Zo zorgt u dat berichten van onze factoringpartner in uw reguliere inbox terecht komen;
  • Indien u geen toegangscode per SMS ontvangt, dan beschikken wij hoogst waarschijnlijk niet over uw meest recente mobiele telefoonnummer;
  • Downloadt u de factuur vanaf een mobiel apparaat? In dat geval wordt de factuur weergegeven in uw map Downloads/Bestanden. Ga dus naar een van deze mappen als de factuur na het downloaden niet direct in uw scherm verschijnt. Het kan ook zijn dat de factuur als pdf-bestand links onderin uw scherm verschijnt;

Met vriendelijke groet,
Het team van Tandartspraktijk Rangel