Indien de praktijk gesloten is, kunt U bij een spoedgeval telefonisch contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0523-232345. Wij verwijzen U via ons antwoordapparaat door. Houdt pen en papier bij de hand voor het noteren van de gegevens. Ook kunt U de artsendiensten in Uw huis-aan-huis blad raadplegen. Houdt U er rekening mee dat een bezoek aan de spoeddienst extra kosten met zich meebrengt. Deze kosten dient U (soms) direct contant af te rekenen. Vergeet niet Uw zorgpas mee te nemen en Uw identiteitsbewijs.

Tandheelkundige spoedgevallen zijn ingrepen die redelijkerwijs niet uitgesteld kunnen worden tot de eerstvolgende reguliere behandeltijden. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan nabloedingen t.g.v. een bloedige ingreep (extractie, tandvleesbehandelingen etc.), ongevallen waarbij het gelaat betrokken is. (kaakfractuur, trauma aan gebitselementen) en zeer ernstige ontstekingen met zwelling, pijn, roodheid en koorts.

Trauma aan frontelementen waarbij sprake kan zijn van een uitgeslagen tand(en), loszittende tand of (af)gebroken tand(en) dienen zo snel mogelijk door een tandarts te worden gezien en behandeld. Spoel een tand die uit de mond is geweest af met melk (Niet afvegen) en bewaar onder de tong, contactlensvloeistof of in melk.

De spreektijden van de spoedgevallendiensten in de weekenden en/of feestdagen zijn: Op zaterdagochtend om 10:00 uur, op zatermiddag om 17:00 uur en op zondag om 12:00 uur.

 

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg